Skip to main content
  • Samarbete med Patria inleds.
  • 2004 anställs Johan Lantz som företagets VD.
  • 2007 expanderades företag med 10 st. nyanställningar.
  • Företaget omformas till en platt organisation.