Svensk Konstruktionstjänst levererar kompletta, nyckelfärdiga maskiner och automationsutrustningar

I våra åtaganden drar vi nytta av vår breda mekaniska kompetens. Vårt arbete omfattar allt från förstudie och konstruktion till tillverkning och dokumentation. Från ax till limpa. Arbetet utgår från en godkänd och fastställd kravspecifikation. Kravspecifikationen fastställs/skapas ofta i nära samarbete med kunden. Målet är att kunna leverera en nyckelfärdig automationsutrustning som är CE-märkt, testad och godkänd.

Viktiga delmål

I ett automationsprojekt jobbar vi mot tre viktiga delmål – Konstruktionsgenomgång, FAT och SAT. Konstruktionsgenomgången görs/äger rum innan själva tillverkningen påbörjas för att säkerställa att vi är på rätt väg.  Under FAT, Factory Acceptance Test, provkörs maskinen under produktionslika förhållanden i Svensk Konstruktionstjänsts lokaler. När FAT är godkänd skickas maskinen till kunden. Där görs sedan en så kallad SAT, Site Acceptance Test, där maskinen provkörs i rätt miljö. När SAT är godkänd är maskinen klar att användas. Alla tre delmål stäms av mot den kravspecifikation som fastställts innan projektet påbörjades.

350x210 Automation-Processindustri_

350x210 Automation-Verkstadsindustri_

350x210 Automation-Life science_

Svensk Konstruktionstjänst har levererat många automationsmaskiner till medicin- och bioteknikbranschen. Ett typiskt projekt kan handla om att ta fram en maskin som ska tillverka en produkt i ett visst antal per minut eller per dag. Vi utarbetar ett koncept och en layout som passar i kundens lokal samt tar fram detaljlösningar för hur produktionen ska gå till. Ett automationsprojekt omfattar förutom mekanik även styr- och reglerteknik samt programmering. Detta gör att många olika kompetenser och färdigheter behövs för att få fram en maskin där alla delar fungerar tillsammans.

De maskiner som Svensk Konstruktionstjänst tar fram CE-märks och dokumenteras noga. Vi skriver en komplett dokumentation och håller även utbildning på maskinen för kunden.

Start typing and press Enter to search