Skip to main content

AUTOMATION

I automationsprojekt behövs ofta många olika kompetenser för att få fram en maskin där alla delar fungerar tillsammans. Det är allt från kravhantering till konstruktion, programmering, styr- och reglerteknik och dokumentation.. Vi erbjuder allt det, var för sig eller tillsammans. De maskiner som Svekon tar fram CE-märks och dokumenteras noga. Vi skriver en komplett dokumentation och håller även utbildning på maskinen för kunden.

Vi har levererat automationsmaskiner inom process, verkstad och life science, som alla utgår från en kravspecifikation som skapas i nära samarbete med kunden och med slutanvändaren i åtanke. Efter att vi utarbetat ett koncept och en layout som passar kunden jobbar vi mot tre viktiga delmål – Konstruktionsgenomgång, FAT och SAT.

PROCESSINDUSTRI

NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER FÖR PROCESSINDUSTRI

VERKSTADSINDUSTRI

VI SKRÄDDARSYR AUTOMATISERINGEN EFTER KUNDENS SPECIFIKA BEHOV

LIFE SCIENCE

LÅNG ERFARENHET AV UTVECKLING AV AUTOMATIONSMASKINER INOM LIFE SCIENCE

Konstruktionsgenomgången äger rum innan själva tillverkningen påbörjas, för att säkerställa att vi är på rätt väg. Under FAT – Factory Acceptance Test – provkörs maskinen under produktionslika förhållanden i Svekons lokaler. När FAT är godkänd skickas maskinen till kunden. Där görs sedan en så kallad SAT – Site Acceptance Test – där maskinen provkörs i rätt miljö. När SAT är godkänd är maskinen klar att användas. Alla tre delmål stäms av mot den kravspecifikation som fastställts innan projektet påbörjades.