Slide

AUTOMATION

I våra åtaganden drar vi nytta av vår breda mekaniska kompetens. Vårt arbete omfattar allt från förstudie och konstruktion till tillverkning och dokumentation. Från ax till limpa. Arbetet utgår från en godkänd och fastställd kravspecifikation. Kravspecifikationen fastställs/skapas ofta i nära samarbete med kunden.

I ett automationsprojekt jobbar vi mot tre viktiga delmål – Konstruktionsgenomgång, FAT och SAT. Konstruktionsgenomgången görs/äger rum innan själva tillverkningen påbörjas för att säkerställa att vi är på rätt väg. Under FAT, Factory Acceptance Test, provkörs maskinen under produktionslika förhållanden i Svensk Konstruktionstjänsts lokaler. När FAT är godkänd skickas maskinen till kunden. Där görs sedan en så kallad SAT, Site Acceptance Test, där maskinen provkörs i rätt miljö. När SAT är godkänd är maskinen klar att användas. Alla tre delmål stäms av mot den kravspecifikation som fastställts innan projektet påbörjades.

PROCESSINDUSTRI

NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER FÖR PROCESSINDUSTRI

VERKSTADSINDUSTRI

VI SKRÄDDARSYR AUTOMATISERINGEN EFTER KUNDENS SPECIFIKA BEHOV

LIFE SCIENCE

LÅNG ERFARENHET AV UTVECKLING AV AUTOMATIONSMASKINER INOM LIFE SCIENCE

Svekon har levererat många automationsmaskiner till medicin- och bioteknikbranschen. Ett typiskt projekt kan handla om att ta fram en maskin som ska tillverka en produkt i ett visst antal per minut eller per dag. Vi utarbetar ett koncept och en layout som passar i kundens lokal samt tar fram detaljlösningar för hur produktionen ska gå till. Ett automationsprojekt omfattar förutom mekanik även styr- och reglerteknik samt programmering. Detta gör att många olika kompetenser och färdigheter behövs för att få fram en maskin där alla delar fungerar tillsammans.

De maskiner som Svekon tar fram CE-märks och dokumenteras noga. Vi skriver en komplett dokumentation och håller även utbildning på maskinen för kunden.

Example One johan.lantz@svekon.se 08-120 88 620 - JOHAN LANTZ, CEO ”Människan är en fantastisk varelse på oändligt många vis, men det finns repetitiva arbetsuppgifter som maskiner klarar bättre. På Svekon har vi god kännedom om automation och hjälper dig gärna med hur du kan implementera det i din produktionslina.”