Skip to main content

LIFE SCIENCE

Att kunna hantera kemikalier, i större eller mindre skala, eller förpacka produkten för analysändamål i olika behållare eller kolonner, kräver specialkunskaper och ofta automationsmaskiner. Vi skräddarsyr utrustningen efter kundens specifika behov och hjälper gärna till med att skriva noggranna specifikationer och verifiera kraven genom FAT och SAT.

 

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Inom läkemedels- och biokemibranschen har vi några av våra största kunder i dag. Våra kunder är kunniga och har tydliga krav på vad utrustningen ska klara av. Det är vår uppgift att se till att det verkligen fungerar. Vi har stor kunskap kring hur dessa apparater ska utformas och byggas, bland annat för att kunna pumpa och hantera substanser och få dem att flöda – utan att det sedimenterar, bildar proppar och stör genomströmningen.

Bland tidigare och nuvarande kunder finns många svenska och internationella biokemiföretag. Vi sätter ett stort värde på god kommunikation med kunden och genom åren har det bidragit till en mycket god förståelse kring de krav på kemiska apparater som branschen har. Vi har även erfarenhet av myndighetskontakter och branschspecifika krav kring medicinsk utrustning. Vissa produkter måste/behöver till exempel godkännas av FDA och/eller TÜV.

 

KLASSNING

Med vår långa erfarenhet av maskinkonstruktion inom Life-science har vi skaffat oss gedigna kunskaper vid CE-märkning. Vi hanterar, naturligtvis, MD, LVD, EMC och RoHS men även ATEX och PED om så krävs. Vi förstår vikten av bra och relevant dokumentation i Life-science och vi har fått ett gott rykte att kunna svara upp mot kundernas höga krav och vår mycket höga servicenivå.

 

NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER

Svekon kan leverera nyckelfärdiga automationsmaskiner. Efter att en kravspecifikation har upprättats av er, eller tillsammans med oss, tar vi hand om alla stegen inklusive tillverkning, montering, programmering, validering (FAT och SAT), CE-märkning och komplett dokumentation. Om ni önskar kan vi även tillhandahålla utbildning av era operatörer och servicepersonal.