Skip to main content

PROCESSINDUSTRI

Svekon utvecklar maskiner för processindustrin. Det kan till exempel handla om automationsmaskiner eller annan kemisk apparatteknik. Tack vare långvarigt samarbete med företag inom processindustrin finns stor förståelse för de speciella krav som ställs på kemisk utrustning.

 

ÖKAD KAPACITET

Uppdragen kan handla om ett företag som i en processteknisk utveckling behöver hjälp med nästa steg. När arbetet går från liten skala till tillverkning av större mängder, räcker det inte med provrör och mindre kärl. Då behövs det tas fram större kärl, pumpar och liknande.

För att få hjälp med mekanik och utveckling kan ni vända er till oss. Våra kompetenser kompletterar varandra – Ditt företag har specifik kompetens och kan processen, vi kan utrustning och apparater kring detta.

 

OLIKA PROCESSER

I processen är det själva produkten som ska transporteras i rören eller tillverkas/bereds i kärlen. Substanserna kan ha olika egenskaper; vara lättpumpade, sega, tröga, lättflyktiga eller farliga. De ämnen kemister arbetar med kan vara extremt farliga, explosiva, illaluktande eller frätande vilket ställer höga krav på maskinsäkerhet och rutiner.

Vi har även erfarenhet av processutrustning till metallurgiska processer där vi bland annat jobbat med maskiner för metallisk granulering hos vår kund UHT.

 

KLASSNING

Med vår långa erfarenhet av maskinkonstruktion inom automation har vi skaffat oss gedigna kunskaper vid CE-märkning. Vi hanterar, naturligtvis, MD, LVD, EMC och RoHS men även ATEX och PED om så krävs. Vi förstår vikten av bra och relevant dokumentation i processindustrin och vi har fått ett gott rykte att kunna svara upp mot kundernas höga krav och vår mycket höga servicenivå.

 

NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER

Svekon kan leverera nyckelfärdiga automationsmaskiner. Efter att en kravspecifikation har upprättats av er, eller tillsammans med oss, tar vi hand om alla stegen inklusive tillverkning, montering, programmering, validering (FAT och SAT), CE-märkning och komplett dokumentation. Om ni önskar kan vi även tillhandahålla utbildning av era operatörer och servicepersonal.