Skip to main content

VERKSTADSINDUSTRI

Inom verkstadsindustrin har företagen ofta en egen utvecklingsavdelning. För dessa är Svekon ett resursstöd som kan bidra med specialistkompetens inom olika områden.

 

KOMPLETTA NYCKELFÄRDIGA MASKINER OCH AUTOMATIONSUTRUSTNINGAR

Inom verkstadsindustrin finns det ofta ett behov av att automatisera produktionen för att vara konkurrenskraftig. Vissa moment kan med fördel utföras obemannat eller med minskad bemanning på nätter och helger. Andelen monotona och tunga arbetsuppgifter behöver i många fall minskas. Vi skräddarsyr automatiseringen efter kundens specifika behov och hjälper gärna till med att skriva noggranna specifikationer och verifiera kraven genom FAT och SAT.

I våra åtaganden drar vi nytta av vår breda mekaniska kompetens. Vårt arbete omfattar allt från förstudie och konstruktion till igångkörning/driftsättning och dokumentation. Från ax till limpa. Arbetet utgår från en godkänd och fastställd kravspecifikation. Kravspecifikationen fastställs/skapas ofta i nära samarbete med kunden.

Bland tidigare och nuvarande kunder finns många svenska och internationella industriföretag. Vi sätter ett stort värde i god kommunikation med kunden och genom åren har det bidragit till en mycket god förståelse kring de krav som branschen har.

 

NYCKELFÄRDIGA AUTOMATIONSMASKINER

Svekon kan leverera nyckelfärdiga automationsmaskiner. Efter att en kravspecifikation har upprättats av er, eller tillsammans med oss, tar vi hand om alla stegen inklusive tillverkning, montering, programmering, validering (FAT och SAT), CE-märkning och komplett dokumentation. Om ni önskar kan vi även tillhandahålla utbildning av era operatörer och servicepersonal.

De industriföretag vi arbetar med är bland andra GE Healthcare, CNC Factory och Trapper Data.