Slide

FÖRSVAR OCH SÄKERHET

Svekon är specialister på försvar och säkerhet. Våra team hjälper företag och myndigheter genom att leverera kostnadseffektiva robusta lösningar och produkter inom såväl försvar som säkerhet. Under 30 år har vi arbetat med Försvarets Materielverk (FMV) Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningsverket och byggt upp en stor kunskap och förståelse för hur dessa myndigheter vill upphandla ny materiel, underhåll/modifiering av befintlig materiel samt hur de vill bedriva sina projekt. Vi har stor erfarenhet av de speciella krav som ställs på produkter och leverantörer.

HÖR MICHAEL OCH JOHAN BERÄTTA OM SAMARBETET MELLAN SVEKON OCH FÖRSVARSMAKTEN

Tekniskt stöd går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Bortom alla komplexa krav finns alltid en brukare/slutanvändare. Vår målsättning är att hålla den personen i fokus.

Som ingenjörsbyrå har vi möjlighet att sätta ihop den kompetens som krävs för att som att lösa kundens behov, oavsett om tiden är begränsad. Kundens mål och krav är naturligtvis i fokus, men vi tar också med oss vår passion för att lösa problem och vår erfarenhet med in i projekten. Efter över 1000 olika projekt av varierande storlek, vågar vi påstå att vi kan försvar och säkerhet.

Uppdragen sträcker sig igenom hela produktlivscykeln, från tidig kravställan och anskaffningsstöd vidare till leverans av materiel och dokumentation samt slutligen avveckling. Oavsett i vilket skede ni anlitar oss, tar vi er framåt.

Gemensamt för de företag och myndigheter som vänder sig till oss är att de behöver en pålitlig, flexibel och kompetent partner för att säkerställa leverans enligt tidplan med god kvalitet.

POLISEN

VÅRA TEAM HJÄLPER POLISEN ATT UTVECKLA SYSTEM FÖR BROTTSBEKÄMPNING

MARK

GEDIGEN ERFARENHET AV TEKNISK OCH MATERIELLEVERANSER INOM MARK

LUFT

VI HAR STORT FOKUS PÅ TILLFÖRLITLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

SJÖ

VI LEVERERAR LÖSNINGAR FÖR DE SYSTEM MARINEN ANVÄNDER UTE TILL HAVS

PRODUKTER

30 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING AV PRODUKTER INOM FÖRSVAR OCH SÄKERHET

Example One jakob.jensen@svekon.se 08-120 88 607 - JAKOB JENSEN, BUSINESS AREA MANAGER ”Åt Försvarsmakten arbetar vi ständigt med att ta fram de bästa och mest effektiva lösningarna. Detta för att de ska kunna fokusera på sin uppgift istället för på materielen. Genom vårt arbete bidrar vi till att värna om Sveriges demokrati och vårt sätt att leva.” JAKOB JENSEN BUSINESS AREA MANAGER