Skip to main content

FÖRSVAR & SÄKERHET

Svekon är specialister på försvar och säkerhet. Våra team hjälper företag och myndigheter genom att leverera kostnadseffektiva robusta lösningar och produkter inom såväl försvar som säkerhet. Under 30 år har vi arbetat med Försvarets Materielverk (FMV) Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningsverket och byggt upp en stor kunskap och förståelse för hur dessa myndigheter vill upphandla ny materiel, underhåll/modifiering av befintlig materiel samt hur de vill bedriva sina projekt. Vi har stor erfarenhet av de speciella krav som ställs på produkter och leverantörer.

Under 30 år har vi arbetat med Försvarets Materielverk (FMV), Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningsverket. Med den erfarenheten har vi stor kunskap och förståelse för hur olika myndigheter och aktörer vill upphandla nytt materiel, underhåll av befintlig materiel och hur de vill bedriva sina projekt.

Uppdragen sträcker sig genom hela produktlivscykeln. Från tidig kravställan och anskaffningsstöd, vidare till leverans av materiel och dokumentation för att slutligen avvecklas. Oavsett i vilket skede du anlitar oss, tar vi dig framåt, levererar i tid och med god kvalitet.

POLISEN

VÅRA TEAM HJÄLPER POLISEN ATT UTVECKLA SYSTEM FÖR BROTTSBEKÄMPNING

MARK

GEDIGEN ERFARENHET AV TEKNISK OCH MATERIELLEVERANSER INOM MARK

LUFT

VI HAR STORT FOKUS PÅ TILLFÖRLITLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

SJÖ

VI LEVERERAR LÖSNINGAR FÖR DE SYSTEM MARINEN ANVÄNDER UTE TILL HAVS

PRODUKTER

30 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING AV PRODUKTER INOM FÖRSVAR OCH SÄKERHET

HÖR MICHAEL OCH JOHAN BERÄTTA OM SAMARBETET MELLAN SVEKON OCH FÖRSVARSMAKTEN