Slide

POLISEN

Svekon är specialister på teknisk stöd till företag och myndigheter inom försvar och säkerhet. Våra team hjälper polisen att utveckla och underhålla de system som används för att bekämpa brottslingar idag.

Tack vare långvarigt samarbete med många statliga myndigheter finns en stor förståelse för de speciella krav som ställs på utrustning och system. Vi löser svåra problem snabbt och effektivt för att maximera polisens närvaro och insatser i samhället.

Uppdragen kan handla om att stödja Polisens bombgrupper med underhåll och reparation av deras utrustning för röjning och destruktion av bomber och improviserade explosiva laddningar.

 

VERTIKAL SÄKERHET

Svekon kan leverera och skräddarsy klättringsutrustning till Försvarsmakten och Polisen. Tillsammans med vår partner C2 Vertical Safety tar vi fram den utrustning som bäst passar era behov och specifika krav.

Vår kompetens inom säkerhetsmateriel klättring omfattar materiel som används för att Polisen och Försvarsmakten ska kunna bedriva verksamhet i berg och fjäll, höga master och torn samt vid bordning av fartyg.

Svekon och C2 stöttar Polisen och Försvarsmakten med leveranser inom följande områden:

  • Reservdelar och tillbehör till befintliga satser och utrustningar.
  • Prototyper samt kompletterande materiel för att bibehålla integriteten i materielområdet.
  • Tekniskt systemstöd exempelvis utredningar, statusinventeringar, brukardokumentation, systemsäkerhetsunderlag och underhållsberedningar.

Målet är att säkerställa Polisens och Försvarsmaktens förmåga över tid och bibehålla materielens kapacitet under hela dess livscykel.

Example One jakob.jensen@svekon.se 08-120 88 607 - JAKOB JENSEN, BUSINESS AREA MANAGER ”Polisen ställs inför oändligt många utmaningar i sin dagliga verksamhet. Att få utveckla och skapa morgondagens produkter och hjälpmedel åt de människor som varje dag tar på sig sin uniform och skapar trygghet i vårt samhälle är en enorm ära.” JAKOB JENSEN BUSINESS AREA MANAGER