Slide

PRODUKTER

Svensk Konstruktionstjänst har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och konstruktion av produkter och system till industrin, FMV och Försvarsmakten.

Våra projekt för FMV och försvarsmakten har inkluderat tillverkning av ombyggnadssatser för uppgradering av fordon och system. Arbetet har bestått av förstudier, tillverkning av prototyper, funktionsmodeller, serietillverkning, publikationer för underhåll och användning (ILS) samt systemsäkerhet. Svensk konstruktionstjänst kan bistå med alla projektsteg som riktar sig till försvaret. Vår kompetens och erfarenhet tillåter oss också att ta fullt ansvar för ett projekt eller en uppgift.

Här nedan visas några av de produkter som är möjliga att beställa.

WEAPONMOUNT 16

WEAP HOLDER AK5C NBG08

WEAPON HOLDER AK5C 09

LINK AND CARTRIDGE COLLECTOR 17

LINK AND CARTRIDGE COLLECTOR 16

LIGHTWEIGHT RINGMOUNT 15

ELEVATION ARM 15

BARREL COOLING BED 17

AMMUNITION PROTECTOR 17

AMMUNITION HOLDER 15 & 17

360 LIGHTWEIGHT RAILMOUNT

Example One STEFAN MEJERWALL PRODUCT MANAGER stefan.mejerwall@svekon.se 08-120 88 625 - STEFAN MEJERWALL, PRODUCT MANAGER "På Svekon har vi förmågan och kunskapen att både utveckla och producera mängder av olika produkter. Vårt fokus ligger på att hitta den bästa lösningen för dig, vad det än må vara. Innebär det att vi tar fram en färdig produkt åt dig som vi sedan lagerhåller går det självklart att ordna.”