Skip to main content

SJÖ

I mer än 30 år har Svekon har stöttat Försvarsindustrin, Försvarets Materielverk och Försvarsmakten med tekniskt stöd och leveranser av materiel inom området Sjö.

Sjö omfattar alla de system som Marinen använder ute till havs. Så som fartyg och båtar men även vapensystem. Försvarsmakten deltar i internationella insatser med sina fartyg och det ställer höga krav på deras funktion, tillgänglighet och kvalitet.

 

KOMPETENTA TEAM

Med våra kompetenta team kan vi t.ex. genomföra studier, utveckla prototyper, modifiera, leverera och montera utrustning till försvarets sjöfarkoster avseende rollspecifika inredningar, vapenmateriel och sjukvårdsmateriel.

 

UPPHANDLINGSKOMPETENS

Erfarenhet från offentliga upphandlingar är till stor hjälp. FMV, som är den upphandlande enheten för försvaret, ställer ofta speciella krav i sina förfrågningsunderlag. Efter många år av att arbeta mot Sveriges försvarsindustri, vet vi hur man svarar på dessa och det ger oss även en stor styrka generellt när det gäller upphandlingar.

 

KOPLETT KOMMANDOBRYGGA TILL HMS TROSSÖ

Konstruktionsuppdragen för FMV och försvarsindustrin handlar ofta om ombyggnad eller kompletterande konstruktioner av olika slag. Uppdraget utgår från ett mycket tydligt funktionellt krav, till exempel att ta fram en komplett manöverpanel till kommandobryggan på ett av Marinens fartyg, HMS Trossö. En konstruktion som inte får ge vika även om fartyget kör i krävande sjö. Vi gör en kravspecifikation på vad systemet ska klara, tillverkar, provar och levererar samt sammanställer sedan det tekniska underlaget för systemet. Vi validerar och verifierar genomgående gentemot de krav som ställts.

        DOKUMENTATION

 • ILS-arbete – Framtagning av
  dokumentation

 • Framtagning av Teknisk Order (TOMF, TOAF mm)

 • Framtagning av Reparationshandbok (REPBOK)

 • Framtagning av Reservdelskatalog (RDKAT)

 • Framtagning av Materialvårdsschema (MVSCH)

 • Framtagning av Instruktionsbok/Manual (IBOK)

 • Framtagning av Sats- och tillbehörslistor

 • Framtagning av Kontrollbok

 • Inregistrering av grund- och förvaltningsdata

  • Produktdataregistrering PDR

  • Förnödenhetsregistrering MIMER (GoF-web, fd FREJ88)

  • Inregistrering till BORIS

  • Inregistrering till LIFT/PRIO

  • Mfl.

        SYSTEMSÄKERHET

 • Framtagning av komplett systemsäkerhetsunderlag

 • Framtagning av säkerhetsutlåtande (SCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsplan (SSPP)

 • Framtagning av preliminär riskkällelista (PHL)

 • Genomföra Systemsäkerhets analys (SCA)

 • Genomföra Säkerhetsgenomgångar (SSPR)

 • Framtagning av Rapport över systemsäkerhetsarbetet (SSPS)

 • Genomföra Säkerhetskravsanalys (SRCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsrapport (SAR)

 • Arbetsleda arbetsgrupp systemsäkerhet (SSWG)

        SYSTEMARBETE

 • Förstudie

 • Fältarbete

 • Statusundersökning

 • Kravspecifikation

 • Upphandlingsunderlag

 • Haveriutredning

 • Projektledning

 • Avveckling

        UTVECKLING

 • Mekanikkonstruktion

 • Elektronikkonstruktion

 • Mekatronik

 • Inbyggda system

 • Hållfasthetsberäkning (FEM)

 • Simuleringar (värme, flöde etc)

 • Mockup

 • Framtagning av prototyp

 • Provning

 • Verifiering

 • Validering