Skip to main content

KONSUMENTPRODUKTER

Svekon är specialister på produktutveckling. Våra team hjälper dig att identifiera vinnande idéer och förvandla dem till framgångsrika konsumentprodukter. Vi löser tuffa problem snabbt och effektivt för maximal genomslagskraft på marknaden.

FRÅN SKISS TILL PRODUKT

Vår främsta kompetens är inom mekanisk konstruktion där fokus ofta är att förverkliga en idé eller en design till en funktionell produkt som uppfyller dagens krav när det gäller tillverkning, montering, kvalitet, standard och miljökrav. Vi kan hjälpa er under hela processen från konceptskiss till färdig produkt eller som en del i ert team för att stärka upp i till exempel konstruktionsfasen.

SMARTA LÖSNINGAR

En produkt som upplevs som en självklar lösning, ”varför har man inte gjort så här tidigare?” ligger det oftast mycket hårt arbete bakom. De bästa lösningarna är ett resultat av ett strukturerat men samtidigt kreativt arbetssätt där de succesivt växer fram från olika idéer till slutgiltig produkt. Den största delen av en produkts tillverkningskostnad bestäms under konstruktionsfasen. Här kan vi med vår expertis hjälpa er att hitta kostnadseffektiva material, tillverkningsmetoder och montage. Målet är att hitta konstruktionslösningar som uppfyller de estetiska och funktionella kraven samtidigt som kassation vid tillverkning och montering minimeras. Vi har gedigen erfarenhet inom plastkonstruktion, elastomerer, metallkonstruktioner, produkttestning och montagelösningar.

INBYGGDA SYSTEM

Många av dagens produkter är avancerade och har inbyggda system därför är det viktigt att redan i idéstadiet integrera mekatronik, elektronik eller andra inbyggda system. Här kommer även krav som t.ex. ATEX- och IP-klassning eller produktspecifika EN-standarder in som en del av utvecklingsarbetet. På Svekon är vi vana med att integrera dessa inbyggda system och krav i produktutvecklingsprocessen, vilket gör att vi kan ta ansvar för hela produktutvecklingen och inte bara den mekaniska delen.

VÅRT NÄTVERK

Internationella kontakter och partners är också viktiga i en allt mer internationell marknad. Vi har stor erfarenhet av att jobba internationellt framför allt när det gäller tillverkning och montering. Vi har många partners inom tillverkning. Om ni vill kan vi hjälpa er att hitta rätt tillverkare, eller om så önskas, ta hela tillverkningsansvaret inklusive kvalitetssäkring.