Skip to main content

MARINA APPLIKATIONER

Få miljöer är svårare att bemästra än de som ligger under vatten. Den inkompressibla vätskan, som utgör nästan tre fjärdedelar av jordens yta, kan utsätta en konstruktion för de mest krävande förhållanden.

UTVECKLING TILL HAVS

Krav som täthet och att motverka korrosion, tuffa väder- och vågkrafter, ställer svåra utmaningar på materialkunskap och hållfasthetslära. Svekon har tillsammans med sina kunder byggt upp en bred kunskap och en lång erfarenhet av hur dessa utmaningar ska tas. Genom åren har robusta och driftsäkra lösningar tillverkats, från hjälpmedel för undervattensrobotar till konstruerande av vattenjetaggregat.

MATERIALVAL

När det kommer till vattenmiljöer är materialvalet en avgörande faktor. Korrosionsbeständighet, flytbarhet och dess mekaniska egenskaper under vattnet gör att materialläran sätts på prov. Svekons medarbetare har en gedigen kunskap gällande materialegenskaper.

BERÄKNINGAR

För att försäkra sig om hur skrov, sjösäkringar och andra konstruktioner påverkas av flödeskrafter, vågor eller vattentryck gör vi övergripande FEM beräkningar och simuleringar som påvisar hur den tänkta lasten påverkas. Även detaljerade FEM beräkningar av komponenter utförs för att både klara av de specifika lastfallen men även för att uppfylla klassningssällskapens krav.

INTEGRERADE SYSTEM

Rörliga mekaniska konstruktioner och saltvatten är inte den bästa kombinationen. Detta ställer höga krav på kunskap om inbyggda system som smörjsystem, elektronik, offersystem och tätningssystem. Eftersom vi har erfarenhet av dessa system kan vi snabbt hjälpa er att hitta rätt lösning för just er applikation.

KLASSNINGAR

Inom den marina branschen finns det klassningssällskap som ställer höga krav på dokumentationen kring en vattenburen produkt. Vi kan hjälpa er att utreda vilka krav som är styrande för produkten och se till att produkten uppfyller sällskapens specifika krav samt att underlagen är spårbara. Till exempel IP-klassningar och DNV certifieringar hör till vanligheterna när en produkt ska komma i kontakt med vatten. Våra medarbetare har god kännedom inom branschen gällande dessa direktiv och krav. Vi kan i samråd med dig som kund hitta en kravspecifikation som passar din produkt.