Skip to main content

VERKSTADSINDUSTRI

Inom verkstadsindustrin har företagen ofta en egen utvecklingsavdelning. För dessa är Svekon ett resursstöd som kan bidra med specialistkompetens inom olika områden.

SVEKON - EN DEL I ERT TEAM

Våra konsulter kan sitta ute hos kundföretagen och blir därmed en bra förstärkning. Ibland behövs stöd av en kompetent konstruktör som på plats kan bistå under framtagning av en helt ny maskindel. Vi finns även till hands om det endast gäller stöd under ett enstaka skede under utvecklingsprocessen. Vid behov hjälper vi till under hela utvecklingskedjan. Svekon kan även bidra med idégenereringar för företag som behöver hjälp med att lösa ett problem eller få nya idéer och tankesätt. Vi kan också driva kundens utvecklingsprojekt i Svekons egna lokaler, där även möjlighet till prototyptillverkning finns.

De industriföretag vi arbetar med är bland andra Atlas Copco, DeLaval, SiteTel och FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

VÅR STYRKA

Vi har bred kompetens och har jobbat inom olika branscher med olika tillverkningsmetoder. Inom produktutveckling är vi vana att arbeta med inbyggda system som elektronik, pneumatik och hydraulik. Detta gör oss till en mycket kompetent partner vid framtagning eller vidareutveckling av industriprodukter. Förutom rörlig mekanik jobbar vi mycket med kapsling vilket ofta är väldigt viktigt i högkvalitativa produkter. Oavsett om det är IP-klassning eller ATEX-klassning kan vi hjälpa er att hitta den bästa lösningen för just er produkt.

Över 3000 genomförda projekt vittnar om den erfarenhet vi har. Genom åren har vi jobbat med allt från stora svetsade konstruktioner till små handhållna maskiner. I dessa projekt har vi fått erfarenhet av de flesta tillverkningsmetoder inom framför allt mekanik.

PRAKTISK TILLÄMPNING

Alla våra konstruktörer har ett genuint intresse för teknik och har en praktisk bakgrund. Våra medarbetare använder ofta sina färdigheter på sin fritid vilket medför en stor förståelse för tillverkningsanpassade produkter. Detta ger också en stor förståelse för montage och service av produkter och maskiner vilket bidrar till bättre lösningar i produktutvecklingsarbetet.