Construction and implementation of a ”flying scissor”

Maskinkonstruktion för att framställa avancerade katetrar – Cathprint

Designing machines for the production of advanced catheters – Cathprint

Automatisk tankmaskin för en renare värld – Fuelmatics

Automatic refuelling machine for a cleaner world – Fuelmatics