A machine for tomorrow’s researchers

iZAFE DOSELL

loke system

LOKE – Microdialysis in real time

Hemcheck - Hemolysdetektion vid blodprovtagning

Hemcheck – Hemolysis detection in blood samples

System för renrum med höga krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet - Ventilator

System for cleanrooms with high demands on flexibility and cost-effectiveness – VENTILATOR

Smidig lösning för flyttbar tandläkarstol – KaVo

Flexible solution for movable dental chair – KAVO

Maskinkonstruktion för att framställa avancerade katetrar – Cathprint

Designing machines for the production of advanced catheters – Cathprint