System för renrum med höga krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet - Ventilator

System for cleanrooms with high demands on flexibility and cost-effectiveness – VENTILATOR

Konstruktion av världens största granuleringsanläggning – UHT

Designing the world’s largest granulation plant – UHT