Skip to main content
Nyheter

FMV och Försvarsmakten förlänger ramavtal för tekniskt systemstöd avseende Markarenan

Försvar & Säkerhet

Vi är glada att meddela att de två ramavtal som upphandlades av FMV gällande Tekniskt systemstöd (TSS) avseende Markarenan under 2019 nu är förlängda av FMV och Försvarsmakten. De utlösta optionerna och avtalen sträcker sig fram till februari 2025. 

Ramavtal TSS Soldatsystem omfattar tekniskt systemstöd inom Ammunition och skydd, Soldatburna vapen samt Utbildningsmateriel.

Ramavtalet Gemensam materiel omfattar tekniskt systemstöd inom CBRN-system samt Hälso- och Sjukvårdssystem.

Svekon har sedan början av 80-talet levererat tjänster och materiel till FMV och har genomfört över 2500 projekt åt FMV och Försvarsmakten.