Miljö

Vi är sedan maj 2014 miljö-certifierade enligt SS-EN ISO 14001. Det innebär att vi för miljöfrågorna har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt. Vi jobbar för ständiga förbättringar genom att kontinuerligt se över vår miljöpåverkan. Alla på Svensk Konstruktionstjänst AB driver miljöarbetet framåt och vi vill även fånga upp våra kunders frågor och synpunkter rörande miljö.

Kvalitet

Hösten 2015 blev vi även certifierade inom kvalitets-ledningssystemet SS-EN ISO 9001.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgör grunden för Svensk Konstruktionstjänsts miljöarbete. Vårt mål är att Svensk Konstruktionstjänst AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

Miljöpolicy Svensk Konstruktionstjänst (pdf) »

Vår Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på produkt och tjänster fastställs, dokumenteras och uppfylls. I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras krav på produkter och tjänster. För våra huvudprocesser finns uppsatta kvalitetsmål som mäts och följs upp.

Kvalitetspolicy Svensk Konstruktionstjänst (pdf) »

Start typing and press Enter to search