Amerikanska FLIR Systems är en av världens största utvecklare och tillverkare av värmekameror för övervakning. Deras kundbas är bred, med en blandad skara av såväl kommersiella företag som statliga verksamheter. För FLIR:s räkning har Svekon hjälpt till att utveckla den nya övervakningskameran FLIR Ranger HDC MR.

SVEKON har bistått med värdefull kunskap inom ytmodellering, formbunden konstruktion och prototyping. Tillsammans med SVEKON har vi lyckats utveckla ett högpresterande och kostnadseffektivt kamerasystem utan att kompromissa med designen

Henrik Ahnbrink, Team Leader Mekanik, FLIR Systems

Avancerad teknik

Ranger HDC MR är utvecklad för att kunna upptäcka, lokalisera och identifiera mål på långa avstånd. Med toppmoderna sensorer och avancerad bildbehandling görs det möjligt även i svåra väderförhållanden. Genom bildanalys erhålls stöd för operatören att snabbt och med minimal insats urskilja verkliga hot. Användningsområden är exempelvis övervakning av gränser såväl på land som till havs.

En ny standard

Svekons del i arbetet med Ranger HDC MR har varit att utveckla sensorhuset och integrera sensorer och elektronik. Stora precisionsgjutna detaljer baserade på komplexa ytmodeller har tagits fram, liksom mindre bearbetade detaljer med hög precision. Detta har Svekon gjort i samarbete med andra ingenjörer på FLIR:s utvecklingsavdelning i Täby, vilket har resulterat i en kamera som – med FLIR:s egna ord – sätter en helt ny standard för övervakning.

Related Projects

Start typing and press Enter to search