EIE-arbetsmiljo

Sedan 1930 har EIE Maskin varit ett handels- och agenturföretag med transmissionskomponenter och produkter för cellulosa- och pappersindustri. EIE Maskin arbetar också sedan många år aktivt med internt förbättringsarbete kring arbetsmiljön i sin mekaniska verkstad. Som en del av detta arbete fick Svensk Konstruktionstjänst i uppdrag att se över EIEs maskinpark med avseende på säkerheten. Ett 40-tal maskiner som sågar, svarvar, slipmaskiner, tvättar, truckar m.m. ingick i detta åtagande.

Svensk Konstruktionstjänsts konsulter såg över samtliga krav för respektive maskin. Många av maskinerna var ifrån tiden före CE-märkning blev ett lagkrav, dvs 1995. Genomgången genomfördes tillsammans med personal från EIE Maskin.

Med en kravlista enligt MD, (MaskinDirektivet) och arbetsmiljöföreskrifter, presenterades en checklista som användes vid genomgång av varje maskin utifrån dessa sammanställda krav.

Resultatet av säkerhetsronderna och analyserna blev en åtgärdslista per maskin på rekommenderade åtgärder för att EIE Maskin skulle uppnå sina mål avseende systematiska förbättringar av arbetsmiljön.

Related Projects

Start typing and press Enter to search