FMV - teleanalys

Från handritning till 3D-dokumentation.

Teleanalys har ett omfattande uppdrag från Försvarets Materielverk FMV: att ta fram olika fordonssatser för installation/komplettering av kommunikationsutrustning till Försvarsmaktens olika fordonsprogram. Elektroniken monteras i anpassad mekanik med en rad olika funktionskrav. Installationen skall kunna utföras på såväl verkstad som i fält, vilket ställer stora krav på teknisk dokumentation. Uppdraget omfattar även framtagning av specialmekanik i små serier.

När Svekon för flera år sedan anlitades som underkonsult för att ta fram teknisk dokumentation fanns handritningar på allt, men dokumentation som levde upp till FMV:s krav saknades i stora delar.

– Vi ritar upp 3D-underlag och tar fram allt underlag som behövs för att tillverka alla delar och komponenter. Utmaningen ligger i att elektronik och mekanik som utvecklas parallellt skall passa ihop. Framtagningen sker i nära samarbete med underleverantörer inom mekanisk bearbetning. Det känns stimulerande att få hjälpa till med ett så omfattande projekt och med en krävande kund, säger Larisa Vucic.

Om samarbetet med Svensk Konstruktionstjänst säger VD Lars Pettersson:

– Teleanalys är ett litet dynamiskt företag med korta beslutsvägar. Allt som levereras är i huvudsak egna konstruktioner framtagna av våra tekniker. Verksamheten är innovationsstyrd med hög teknisk kompetens. Kravet på korta ledtider med bibehållen kvalitet passar oss som handen i handsken.

Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som vi ställer på oss själva. I Svensk Konstruktionstjänst har vi funnit vår ”tvillingsjäl”.

Related Projects

Skriva din sökfras här och tryck enter