Allt började med en tumstock för över 125 år sedan. Idag är Hultafors ett stort internationellt varumärke inom just verktyg av högsta kvalitet avsett för hantverkare.

Svensk Konstruktionstjänst har hjälpt Hultafors att utveckla ett flertal varianter av deras produkter genom åren. Produkter vi arbetat med är deras mätband, eller talmeter som är deras registrerade varumärke samt olika sorters knivar.

Talmeter

Till talmetern utvecklade vi en produktionsanpassad plastkonstruktion utifrån underlag som deras designfirma tagit fram samt konstruerade en förbättrad manövrering av mättungan. Dessutom underlättas mätning av tex rördiametrar av en pi-skala på undersidan av mätbandet.

Knivarna

En av utmaningarna med de olika brytbladsknivarna och mattkniven var låsmekanik för bladet. Då detta var löst kunde vi produktionsanpassa kåporna utifrån befintlig design.

Maskinutveckling

Förutom produktutveckling har vi även deltagit i konstruktionen av en monteringsmaskin för talmetern. Utrustningen satte ihop de ingående delarna, som den fjäderbelastade spolen, mättungan, låsknappen och kåporna.

Vi är väldigt nöjda med den expertis Svensk Konstruktionstjänst har bidragit med. De har en lång och gedigen erfarenhet som har varit till stor nytta för oss och vårt samarbete ledde till lösningar med ett bra samspel mellan funktion och design.

Håkan Carlsson, Hultafors

Related Projects

Start typing and press Enter to search