MedTech

Svensk Konstruktionstjänst utför konstruktionsuppdrag åt stora medicinska forsknings- och läkemedelsbolag. Många gånger jobbar konstruktörerna i tätt samarbete med utvecklingsgrupper och forskarteam på plats hos kunderna i MedTech-branschen.

Svensk Konstruktionstjänst bistår med kompetenta konstruktörer på såväl kort som lång tid. Vi kan även tillverka och testa konstruktioner och maskiner i egen verkstad, innan de sedan levereras till kund.

Stor erfarenhet

– Vi har byggt och levererat automationsmaskiner för att till exempel fylla tuber och rör. Dessutom har vi konstruerat detaljer till avancerade instrument och finmekaniska detaljer till implantat bland mycket annat. Oavsett vilken funktion en produkt ska ha så bygger den alltid på problemlösning och konstruktionsarbete i grunden. Våra konstruktörer har lång erfarenhet av olika projekt inom branschen och sätter sig snabbt in i de företags- och uppdragsspecifika behov som finns. Vi har även erfarenhet av myndighetskontakter och branschspecifika krav kring medicinsk utrustning. Vissa produkter måste till exempel godkännas av FDA och/eller TÜV, säger Martin Frisk, konsultchef på Svensk Konstruktionstjänst.

En viktig kugge i helheten

En av de konstruktörer som under de senaste åren arbetat på plats hos en av våra medtechkunder är Rickard Johansson.
– Det blir ett unikt, effektivt och nära samarbete att sitta hos kunden. Ibland har jag haft ett avgränsat uppdrag att ta fram en ny detalj till ett befintligt instrument. Senare har jag även fått vara med i det direkta utvecklingsarbetet av nya generationer av produkter. Ibland är detaljerna så små att svetsningen måste ske under mikroskop. Ska vi konstruera något som ska in i kroppen är det oerhört viktigt att materialet i sig inte har någon negativ inverkan på människokroppen. Det innebär att vi väljer att konstruera detaljer i material som ädelmetaller och speciella plaster. Det är en spännande bransch att arbeta inom, och jag har lärt mig en hel del anatomi på köpet, berättar Rickard Johansson.

Related Projects

Start typing and press Enter to search