FMV - lyft_1

Lyftbom till Pansarterrängbil

När pansarterrängbilar är i tjänst och används under fältmässiga förhållanden krävs service, reparationer och underhåll. Problemet är dock att i vissa verkstäder eller i fält är lyfthöjden inte tillräcklig för att kunna lyfta ur motoraggregatet. Pansarterrängbilar har stora motorer som väger cirka 1.700 kg vilket ställer höga krav på lyftutrustningen.

Svekon har fått i uppdrag att konstruera en lyftbom till pansarterrängbilen som fungerar fältmässigt. En lyftbom som är stabil även där marken lutar eller är ojämn, som fungerar där takhöjden i verkstaden är för låg och ger lättare åtkomst för justering av lyftkättingar från ovansidan av lyftbommen.

-För att kunna lyfta ur motorn där marken lutar behövde vi bland annat justera lyftpunkten och kättingarna. En avgörande detalj är bland annat att lyftpunkten är justerbar och placerad mellan balkarna vilket avsevärt reducerat lyfthöjden, lasten hänger rakt och höjdjusteringar sköts från bommens ovansida och gör lyftbommen lättare att arbeta med, säger Sandra Lundin på Svekon, som varit med och utvecklat konstruktionen.

Lyftbomsprojektet innehöll nästan samtliga konstruktionsmoment som studier av olika lösningar, tillverkning av prototyp, prov i olika verkstäder, tester och justeringar av slutkonstruktionen, CE-märkning och dokumentation.

Related Projects

Start typing and press Enter to search