manualer

Dokumentation av system för batteribackup till telekomindustrins basstationer

Telekombasstationer används över hela världen och kraven på att de alltid fungerar är mycket höga. De ska klara alla typer av aggressiva miljöer, från +50 C° till -40 C°, jordbävningar, regn, snö, kyla, stekande sol och damm. Basstationerna behöver batteribackup om den ordinarie nätspänningen skulle falla bort, vilket i vissa delar av världen är mycket vanligt. Om basstationen inte får kraft slutar naturligtvis mobiltelefonsystemet att fungera. NorthStar SiteTel är en världsledande leverantör till telekomindustrin och  utvecklar och tillverkar batteriskåp med kontrollerat klimat för att batterierna ska få så lång livslängd som möjligt. Batteriskåpen kan utöver att hålla en lämplig temperatur i varma klimat även hålla värmen i kalla klimat.

Själva skåpen ser i princip ut som kylskåp men med all funktionalitet monterad i dörren för att det ska vara lätt att komma åt och serva utrustningen. Batterierna, som står inne i skåpet, är vanligen större än de vi är vana att se i t.ex. våra bilar. Totalt väger ett fullt utrustat skåp ca 1,5 ton.

Svensk Konstruktionstjänst uppdrag är att ta fram de manualer som behövs för installation och underhåll av batteribackupskåpen. Manualerna består av beskrivningar, installationsanvisningar, anvisningar för underhåll samt manualer för optioner och reservdelar och hur man installerar dem. Utrustningarna måste kunna servas oavsett var i världen de står och vem som har uppdraget. Därför är kraven på dokumentationens pedagogiska kvaliteter mycket höga:

-När vi skapar manualer utgår vi från CAD-underlag, fotografier, illustrationer och konstruktionsritningar. Vi skapar både 3D-illustrationer och streckteckningar så de blir pedagogiska och enkla att följa. De som använder manualerna kan ha väldigt olika bakgrund och utbildningsnivå. Våra manualer kan lika gärna användas i Sydostasiens djungler som på Nordkalotten, säger P-O Gråd från Svensk Konstruktionstjänst som arbetat i projektet.

Om att arbeta med Svensk Konstruktionstjänst säger product development manager Ulf Krohn:

-Vi behövde en partner som självständigt kunde skapa och förvalta tekniskt tunga manualer. Valet föll på Svensk Konstruktionstjänst då de kunde erbjuda en lösning där de, med minimal insats från oss, kunde utföra uppdraget. Vi tillhandahöll i princip endast 3D-modeller av produkten och utifrån dessa modeller har Svensk Konstruktionstjänst skapat produktbeskrivningar, installations- och underhållsmanualer. Arbetet har utförts med en mycket hög grad av professionalism och alla leveranser har gjorts i tid. Utöver detta har vi imponerats av den höga kvalitén på illustrationerna i dokumenten.
Svensk Konstruktionstjänst visat sig mycket kompetenta inom de områden vi har berört samt ytterst lätta att samarbeta med.

Läs mer om NorthStar SiteTel på deras hemsida.

Related Projects

Start typing and press Enter to search