cathprint

Maskin förverkligar idé

Cathprint startade 2006 av Bengt Källbäck. Företagets teknologi baseras på hans innovation samt forskning som utförts på Karolinska Institutet och KTH. Affärsidén är att erbjuda kostnadseffektiv teknik för att producera tunna, starka avancerade katetrar och endoskop för olika diagnostiska- och behandlingsändamål.

Då Cathprint behövde hjälp för att komma vidare i tillverkningsprocessen, fick Svensk Konstruktionstjänst i uppdrag att konstruera en maskin för tillverkning av dessa katetrar. Tillverkningen av katetrarna utgår från flexibla mönsterkort med ledarmönster, som formas till ett rör och fylls med lim.

”Vi hade utvecklat tekniken på labbstadiet men saknade kompetens att förverkliga idén och vidareutveckla vår prototyp. Vi behövde en maskin som kunde tillverka våra produkter på ett rationellt och kontrollerat sätt”, säger vd Bengt Källbäck.

Projektet utfördes i nära samarbete med Cathprint i Svensk Konstruktionstjänst lokaler. En del av lösningen var att gå från en vertikal prototyp till en liggande maskin för att optimera konstruktionen. Konstruktionsarbetet utfördes i 3D-modell, som sedan utvärderades. Därefter skickades tillverkningssunderlaget till Litauen där delarna tillverkades. Att valet föll på Litauen beror på att Svensk Konstruktionstjänst har goda tillverkningskontakter där.

”Vi har haft ett långvarigt och värdefullt samarbete och har bara positiv erfarenhet av Svensk Konstruktionstjänst.”, avslutar Bengt Källbäck.

Related Projects

Start typing and press Enter to search