Svensk Konstruktionstjänst konstruerar och installerar och ny manöverpanel på ett av Försvarets största fartyg. Hemligheten bakom en felfri leverans i exakt rätt tid? Minutiös planering.

HMS Trossö ingår sedan 1996 i Försvarsmaktens sjöstridskrafter. Hon har en fast besättning på 61 man och är hela 72 meter långt, vilket gör det till ett av Försvarsmaktens största fartyg.

Fartyget var inne för årlig översyn runt årsskiftet 2014/2015 och genomgick då en större renovering. Bland annat skulle fartyget få installerat ett elektroniskt sjökort och informationssystem ECDIS, som sammanlänkar bilderna från radar, GPS, AIS (båtidentifieringssystem), ekolod och visuella system. I samband med installationen av detta nya system, önskade marinen en enhetlig, uppsnyggad manöverpanel till kommandobryggan.

Svensk Konstruktionstjänst kontaktades av en av våra samarbetspartners, Poseidon Konsult, och ombads att ansvara för mekaniken. Många projekt pågick samtidigt, som att durken på kommandobryggan skulle bytas ut, men det gick inte att invänta, utan arbetet med manöverpanelen pågick parallellt.

Vi fick en extremt kort tidplan att förhålla oss till och allt krävde minutiös planering. En prototyp i trä krävdes för att verifiera installationen då delarna till den nya manöverkonsolen måste lyftas in med kran genom ett fönster. Prototypen gav oss även möjlighet att finjustera placeringen av alla manöverreglage och informationsdisplayer på plats i fartyget. Jag är väldigt nöjd med slutresultatet.

Stefan Mejerwall, Konstruktör, Svekon

Projektet startade i september och installationen av manöverpanelen skulle ske på tre dagar under första veckan på december. En mekanisk verkstad bokades in under två veckor i mitten av november och en lackverkstad stod redo sista veckan i november. Installationen klarades av på två dagar för att sedan lämna över till elektrikerna som under de kommande fem veckorna kopplade in tusentals sladdar och kablar. När sedan strömmen slogs på, fungerade allting redan vid första försöket.

Mer om Trossö

Trossös främsta uppgift är att ge stridsfartyg stöd i form av bränsle, smörjmedel, mat, vatten, sjukvård, teknisk utrustning och reservdelar. Specialutbildade tekniker och ingenjörer ingår i besättningen för att kunna hjälpa stridande enheter med reparationer och service utan att de behöver lämna operationsområdet. Tillsammans med kustkorvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö deltog Trossö som stöd- och ledningsfartyg i EU:s gemensamma Operation Atalanta mot pirater utanför Somalias kust 2008-2009. En av de viktigaste uppgifterna för Trossö den gången var att leverera brännolja till korvetterna, antingen stillaliggande eller under gång via en flera hundra meter lång ledning. På hemmaplan kan HMS Trossö även användas vid civil sjöräddning eller i miljöinsatser. Fartyget tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen och har sin hemmahamn i Berga söder om Stockholm.

Related Projects

Start typing and press Enter to search