Sedan början av 2000-talet har Svensk konstruktionstjänst konstruerat och vidareutvecklat transportfästen för Försvarsmaktens vapen AK5. I takt med att den utvecklats och förändrats har det också ställts nya krav på konstruktionen av hållarna.

En produkt som ett vapen måste vara säkert att transportera. Det ska sitta fast ordentligt under färd samtidigt som det också måste gå snabbt och enkelt att lossa den vid behov. Transportfästet måste klara att hålla kvar produkten på ett säkert sätt även om fordonet utsätts för skakningar och yttre påkänningar.

Bland medarbetarna på Svensk konstruktionstjänst finns konstruktörer med militär bakgrund vilket gör att vi är väl förtrogna med de krav och befintliga lösningar som finns inom försvaret. Vid arbetet med transportfästet tog Svensk Konstruktionstjänst initiativet till en ny hållare och presenterade den för försvarsmakten. Efter framtagning av prototyper fortskred sedan utvecklingsarbetet i nära samarbete med kunden.

Vid framtagning av en konstruktion som denna är det viktigt att kunna prova och utvärdera varje utvecklingssteg. Prototyperna har testats i Svensk Konstruktionstjänsts egen verkstad och bland annat provbelastats i olika riktningar för att simulera de påkänningar ett militärfordon kan utsättas för. Allt från vanliga gupp i vägen till minsprängningar från sidan och underifrån eller att någon kliver på fästet.
Den här typen av produktutveckling kräver också omfattande säkerhetsstudier, det skall bland annat inte gå att sätta fast ett osäkrat vapen i fästet. Med vår konstruktion går det helt enkelt inte att fästa produkten i hållaren om man inte säkrat den först.

Efter genomförd förstudie med utförliga tester samt framtagning av en prototyp som kunden godkänt har vi påbörjat serieproduktionen av hållarna. Det här är en produkt Svensk Konstruktionstjänst har tagit fram helt i egen regi. Ingående delar är hållaren, ett antal tillbehör som till exempel distanser och diverse adapterplåtar som underlättar fastsättning i fordonet. Dessutom har vi levererat komplett dokumentation i form av installationsanvisningar och instruktionsböcker. Även om en leverans till Försvaret alltid är förknippat med höga krav så ställer vi ännu högre krav på oss själva, så att de produkter vi konstruerar och levererar ska hålla det vi lovar. Den erfarenhet och kunskap vi har internt kring hur produkten ska användas är ovärderlig i ett sådant sammanhang.

Related Projects

Start typing and press Enter to search