Karossan är en av Sveriges ledande specialister på bilinredningar och konstruktioner. Med närmare 70 års erfarenhet av påbyggnadsarbete och inredning för fordon tar de fram lösningar åt några av världens främsta fordonstillverkare.

Karossan kom till Svekon under våren 2018 med en förfrågan om att konstruera en ny omhändertagandeplats till polisens minibussar inom ramarna för Volkswagens budget.

Omhändertagandeplatsen, som fungerar som en liten cell inuti minibussen, finns till för att underlätta polisens arbete. Den kan exempelvis användas för att undvika att en stökig person stör föraren, eller för att slippa saneringsbehov i de fall en person mår dåligt.

3D-SKANNAT UTRYMME

Befintliga funktioner i minibussen, såsom bilbälten och avmonteringsbara säten, innebar att utrymmet för att addera en ny konstruktion var begränsat. Eftersom heller inga modeller för fordonet fanns tillgängliga avsattes en arbetsdag för att med hög precision 3D-skanna minibussen.

Omhändertagandeplats till polisens minibussar

EVAKUERINGSDÖRR

Ett behov som fanns för omhändertagandeplatsen var en nyutvecklad evakueringsdörr. Denna behövde en låskonstruktion som var tillräckligt enkel för att kunna användas vid evakueringsbehov, men även tillräckligt komplex för att andra personer i fordonet inte skulle kunna öppna den.

Omhändertagandeplats till polisens minibussar

RESULTATET: EN SÄKER OMHÄNDERTAGANDEPLATS

Grunden i arbetet för Svekon har varit mekanikkonstruktion och projektledning, men även Svekons kompetens inom formgjutning och metallbearbetning har behövts för att kunna slutföra projektet. Dessutom har Karossan fått ta del av Svekons stora nätverk av kvalitetssäkrade, tillverkande underleverantörer. Resultatet är en säker omhändertagarplats som möter kundens krav på konstruktion och integration – och som kommer underlätta många polisers arbete.