Ultra-Electronics är en världsledande leverantör av militär elektronik. Ultra tillhandahåller specialiserade system för både bemannade och obemannade fordon, inklusive fordonets elektroniska arkitektur och erbjuder information- och krafthanteringssystem för fordon. Sådana system sparar utrymme och vikt och möjliggör enkel integration av framtida tekniska uppgraderingar. Tillämpningarna omfattar bland annat övervakningssystem för batterier.

BATTERIÖVERVAKNING

Ultra har levererat ett batteriövervakningssystem (BMS) för PATGB360 som är speciellt konstruerad för användning på militära fordon. Baserat på patenterad teknik som innehåller en komplett algoritm som i realtid mäter konduktivitet, spänning, ström, och temperatur, vilket ger en mycket pålitlig och korrekt mätning av hälsotillståndet för ett fordons batterier. Systemet har används i skarpa situationer runt om i världen. BMS ger fordonets besättning exakt information om batteriets hälsa.

PRAKTISKT STÖD PÅ PLATS

Ultra-Electronics utgår ifrån Storbritannien och vände sig därför till Svekon för att få stöd på plats i Sverige. Eftersom fordonen var belägna i Kungsängen och i Revinge utfördes arbetet på plats ute på förbanden. Svekons uppdrag var att uppgradera befintlig hårdvara och mjukvara i batteriövervakningssystemet (BMS). Detta genom att ta fullt ansvar för uppgraderingen på plats.

Arbetet omfattade planering av aktiviteterna baserat på fordonets tillgänglighet och att fysiskt ersätta och testa BMS-enheter i fordonen. Arbetet krävde omfattande planering och kvalitet i det praktiska utförandet. Uppdraget på Svekon leddes av Johan Gunnarsson som tillsammans med ett antal montörer fullföljde arbetet enligt plan. Johan Gunnarsson har många års erfarenhet av renoverings-(RENO) och uppgraderingsprojekt.

”Svekons deltagande i projektet har känts tryggt och effektivt för oss. Johan har självständigt utfört uppdraget i direkt dialog med försvarsmakten. Svekons goda samarbete med försvarsmakten har gett oss tillgång till fordon och har medfört att projektet slutfördes på ett snabbt och effektivt sätt.”

Bryan Maddams, chef teknisk support, Ultra electronics