PeptiSystems kontaktade Svekon för att ta fram en maskin ämnad för labbmiljö, där forskare kan ta fram syntetiska peptidkedjor på ett enkelt sätt. Peptider kan ha många olika funktioner, till exempel signalering inuti och mellan celler och organ, och används bland annat för att ta fram nya mediciner inom biofarmaceutisk och bioteknisk industri.

PeptiSystems hade redan från början en prototyp och en relativt klar bild av vilka funktioner som skulle ingå. Svekons uppdrag blev att ta detta vidare och göra en maskin med en tilltalande design, där bland annat krav på storlek och vikt fanns.

BEHOV

PeptiPilot var i behov utav en flexibel och lättviktig lösning, för att kunna placeras och hanteras i förekomna dragskåp och rymma många flaskor och behållare. Samtidigt som maskinen skulle ha tilltalande design och bra åtkomlighet, för både användning och service, var det viktigt att minimera risk att elektronik skadas vid eventuellt läckage. Utmaningarna låg framför allt i att få in all elektronik på begränsad yta och att slangar och kablage inte låg huller om buller.

EN LÄTTVIKTIG LÖSNING

Lösningen blev en maskin bestående av en tvådelad fräst bottendel, en spillbricka och en bottenbricka, samt en fräst topbricka, aluminiumprofiler, sidoplåtar och en ryggplåt. Alla frästa delar är formade som kar för att kunna samla upp vätska vid eventuellt läckage och spillbrickan utrustades med läckagesensorer för att snabbt upptäcka vätskeansamling.

Då det var mycket ingående elektronik i maskinen och det fanns ett begränsat utrymme byggdes det på höjden och ett inre hyllplan sattes in för att fördela elektroniken. De enheter som placerades på bottenplan ställdes på upphöjningar för att minimera risken att de skulle skadas vid ett eventuellt läckage. För enklare hantering, och för att undvika att slangar och kablage låg huller om buller sattes kopplingsplintar och klämmor in i maskinen.

Mjukvara och hårdvara i samspel

Maskinen skulle även integreras med en mjukvara som togs fram parallellt av PeptiSystems. Förenklat är det ett program som ska styra hela processen, där användaren registrerar på en dator hur mycket man vill ha av olika komponenter. Maskinen distribuerar detta, som sedan ska blandas i en liten mixer som sitter utanpå panelen. En grundförutsättning för att lyckas med projektet var därför ett tätt samarbete med kunden, där Svekon även hjälpte till att utforma hur elektroniken skulle tas in i mjukvaran.

FLERA OLIKA KOMPETENSER

För att realisera PeptiPilot har Svekon, förutom industridesign, använt sig av elektronikingenjörer för de elektriska komponenterna, mekanikkonstruktion för att få ihop konstruktionen och även bistått med dokumentation för att ordna en CE-märkning av PeptiPilot.

“Svekon har varit en perfekt partner till PeptiSystems för utveckling av våra instrument. De har varit med från början av det slutliga desigarbetet och bidragit med nödvändig kompetens för t.ex. projekledning, industriell design, mekanisk konstruktion, CE-märkning, kvalificering av underleverantörer mm. För PeptiSystems är det självklart att vi kommer vilja anlita Svekon för vår framtida behov.”

Lars Holmberg, VD PeptiSystems AB