Försvarets materielverk, förkortat FMV, är en del av det svenska totalförsvaret. Deras uppgift är att leverera tjänster och materiel till det svenska försvaret. Tillsammans med C2 Vertical Safety har vi på Svekon ett gemensamt ramavtal mot FMV som avser Säkerhetsmateriel Klättring. Efter att framgångsrikt ha levererat operativ förmåga under fem års tid har vi nu vunnit upphandlingen i konkurrens och fått förnyat förtroende av FMV och Försvarsmakten i ytterligare fyra år.

 

En mer kostnadseffektiv lösning

I tidigare avtal har FMV upphandlat materiel från en leverantör, medan ILS-arbetet och leverabler upphandlats från en annan. Detta har inneburit långa ledtider innan materielen kunnat tas i bruk. I och med detta gemensamma helhetsåtagande sker kompletta leveranser av systemarbete och materiel inklusive ILS – ett arbete bestående av bland annat GoF-registreringar, registervård, instruktionsbok och tillbehör-/satslistor. Tillsammans är vi del av ett leveransprojekt med ett gemensamt mål: att bistå Försvarsmakten med rätt materiel för att kunna verka och öva på ett säkert sätt, även på hög höjd.

FMV Ramavtal

Utbildningar och satser

Inom avtalet har vi gemensamt utbildat Försvarsmaktens bergsguider, personal som arbetar med torn- och mastutrustningar samt specialister på användning av utrustning i helikopter. Utöver det har vi även tagit fram satser för personlig skyddsutrustning och Fast-/Friesrope till HKP15 och HKP16 för snabb rappelering och extrahering i heta zoner.

Mikael Johansson

”Samarbetet med Svekon i vårt gemensamma ramavtal mot FMV avseende Säkerhetsmateriel och Klättring har för oss varit både givande och utvecklande. I och med vårt gemensamma helhetsåtagande mot FMV sker kompletta leveranser av materiel inklusive ILS. Svekons kompetens och erfarenhet av FMV och Försvarsmakten samt våra kunskaper om materielen sätter sin prägel på allting vi åtar oss och levererar.”

Mikael Johansson, Grundare, Business Manager MIL

Om C2 Vertical Safety

Svekons samarbetspartner C2 Vertical Safety AB grundades 1994 av entreprenörer med mångårig klättererfarenhet och gedigen kunskap från branschen. De är idag Sveriges ledande distributör av klätterutrustning för såväl bergsklättring som arbete på hög höjd. De använder själva produkterna professionellt till vardags, vilket gör att de vet vad som krävs för att få fram så säkra och bra lösningar som möjligt. Företaget anser att fallskyddsutbildning är en avgörande faktor för säkerhetssystemet, och utbildar därför även instruktörer inom bland annat Försvarsmakten och polisen.