Samarbetet med Svekon kan se olika ut för olika kunder. För vissa kunder finns Svekon med som stöd för egna konstruktörer, som för Hemmingssons och Partner och deras produkt Bestic, äthjälp för rörelsehindrade.

Vissa sjukdomar eller skador kan leda till att man inte har möjlighet att äta själv p.g.a. försvagad funktion i armar och händer. Sten Hemmingsson, grundaren av Bestic, har själv ett funktionshinder och har utvecklat produkten ur sitt eget och andras behov. I utmaningar som detta är det extra inspirerande för Svekons medarbetare att få medverka med sin kunskap för att hjälpa kunden att nå sitt mål.

Bestic kan bäst beskrivas som en robotarm med en sked längst ut som är enkelt manövrerad. Med hjälp av styrdon kan användaren själv styra skedens rörelser, exempelvis med hjälp av fötterna.

Ett examensarbete utfört på Chalmers av Ann Louise Norén, nuvarande produkt- och utvecklingschef på Hemmingsson och Partner, låg till grund för vidareutveckling av produkten. Då Svekon kontaktades, fanns en första prototyp framtagen.

Under följande två år satt hon och en kollega i Svekons lokaler. Ett par av Svekons ingenjörer bistod med tekniskt stöd och fungerade som rådgivare och bollplank kring tekniska lösningar. Vissa delar, som fästet för skeden, konstruerades av Svekon.

En viktig aspekt var att säkerställa tillverkningsbarheten. Svekon analyserade konstruktionen för att se om den var tillverkningsbar och pekade på vad som behövde åtgärdas, och bl. a. föreslog man annan lagring av rotationsdelar, revidering av mekaniken och drivning.

”Jag hade glädjen att vara inhyst hos Svekon under några års tid, och jag trivdes jättebra! De som arbetar på Svekon är verkligen ingenjörer, alla brinner för teknik och att lösa problem. Verkstaden i källaren gör det enkelt att testa saker samtidigt som det ger en förståelse för vad som fungerar i verkligheten. Jag rekommenderar Svekon varmt!”

Ann Louise Norén, Produkt- och utvecklingschef på Hemmingsson och Partner