Svekons framgångsrika samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) fortsätter. Under 2020 fick Svekon i uppdrag av att utveckla Gummibåt Patrull, en båt avsedd för marinen och armen, med motor och tillbehör. I augusti 2023 skedde slutleveransen av de totalt 48 båtarna till Försvarsmakten.

Utvecklad för ökad taktisk och teknisk förmåga

Gummibåt Patrull är en så kallad FC-båt (Zodiac Milpro FC 470 EVOL 7), den båttyp som används av de flesta moderna elitförband världen över. Gummibåt Patrull är utvecklad för ökad taktisk och teknisk förmåga i såväl dagsljus som mörker och kraven är därför många. Båten är både sänkbar och kan, tack vare specialutvecklade sektioner av pontoner, bibehålla flytförmågan om den utsätts för splitter och skottskador. Den är även optimerad för fällning med fallskärm och helidrop samt underwater caché.

”Vi har genomfört motsvarande projekt tidigare och jag måste säga att samarbetet med Svekon har varit otroligt bra från dag ett. Vi har kompletterat varandra bra, det har varit tydlig och öppen dialog från båda sidor hela vägen och jag ser fram emot att samarbeta med Svekon på fler projekt.”

Trond Underhaug, VD, Frydenbø Marine

Trond Underhaug, CEO på Frydenbø Marine, berättar om projektet.

Staffan Razavi, Team Manager på Svekon, berättar om projektet.

Leveransen: 48 Båtar med motor och 10 extra motorer

Projektet omfattar anskaffning av 48 Gummibåt Patrull med motor och 10 extra utombordsmotorer för dubbelmontage, samt optioner för anskaffning av ytterligare 42 Gummibåt Patrull med motor och 10 extra motorer. Leveransen av de 48 båtarna med tillhörande motorer skedde under två delleveranser, en i mars och en i augusti, 2023.

Utbildning av teknisk personal och användare

I Svekons leverans ingår även utbildning. Dels för teknisk personal gällande teknik och underhåll, samt förrådspersonal gällande hantering och förvaring. Dels en användarinriktad utbildning för Försvarsmaktens utbildare som i sin tur utbildar soldater och officerare i användning av båten och dess tillbehör.

”Jag är stolt över mina kollegor i teamet som har arbetat med det här projektet. Jag är också stolt över slutprodukten. Det är ett mycket kompetent system.””

Staffan Razavi, Team Lead – Defence and Security, Svekon

Ett skräddarsytt team med flera olika spetskompetenser

Svekon har i projektet levererat enligt modellen Svekon Team, där olika förmågor handplockas för olika roller och faser i projektet. De allra flesta är ingenjörer med olika typer av spetskompetenser. I teamet har Svekon tillhandahållit konstruktör, simuleringsexpert, systemsäkerhetsexpert, ILS ingenjörer, teknisk skribent, illustratör, systemutvecklare, verifieringsansvarig och projektledare.

Motorrigg med integrerad bårfunktion

Både båt och motorer ska smidigt kunna bäras av användarna. Därför utvecklades ett integrerat system med en motorrigg som kan tas isär och användas som bår när motorn ska bäras.

”Att ha ett nära samarbete med FMV, Försvarsmakten och Frydenbø Marine har varit en framgångsfaktor.”

Staffan Razavi, Team Lead – Defence and Security, Svekon

Nyckeln till framgång – ett nära samarbete

I ett stort och spännande projekt, som blev mer komplext i och med pandemin som bröt ut i samband med uppstarten, har nyckeln till framgång varit ett nära samarbete med både beställaren FMV och partnern Frydenbø Marine som levererat både båtar och motorer.