UTVECKLING AV MEDICINTEKNISK PRODUKT

Helge består av en avläsarenhet med två olika engångsartiklar, ena anpassad för blodgassprutor och andra för provrör. Avläsaren läser av provet med en fotometrisk analys av plasman och kommunicerar sedan till användaren om provet är hemolyserat eller inte. Avläsaren med engångsartikeln för blodgassprutor är sen november 2018 ett CE-märkt system.

Svekon i samarbete med elektronikkonsulterna NEP Norrtälje har varit med och utvecklat avläsarenheten. Svekon ansvarade för den mekaniska konstruktionen, integrering av elektronik, framtagning av prototyper samt teknisk dokumentation. En utmaning i projektet var att ta fram en stabil och repeterbar avläsning av proverna. Detta krävde flera prototyprundor och utvärdering av olika plastmaterial för att uppnå rätt ljussättning vid analysytan utan att den påverkas av omgivande belysning.

Läs mer om Hemcheck på hemcheck.com

”Arbetet med Svekon har varit flexibelt, med snabba prototyper och kreativa lösningar. Under utvecklingen har Svekon hjälp oss att identifiera och lösa tekniska problem samt fungerat som ett bollplank för nya idéer. Tillsammans med Svekon har vi utvecklat en innovativ, pålitlig och tillverkningsbar produkt.

Björn Eriksson, CTO, Hemcheck AB