Forskningsbaserad produkt

MIPS började som ett samarbete 1995 mellan Peter Halldin, forskare inom biomekanik på KTH och Hans Von Holst, neurokirurgisk forskare på Karolinska Institutet. Neurokirurgens forskning under 90-talet visade att hjälmar på marknaden inte gav tillräckligt skydd. Dessa testades genom att släppas rakt ner i marken och den typen av fall är inte särskilt vanlig vid cykelolyckor. Det är inte slaget i sig, utan töjningen av hjärnan som är mest skadlig.

Halldin, som studerade konsekvenserna vid islag och kollision, utvecklade tillsammans med von Holst Multi directional Impact Protection System, MIPS. Halldin och fyra andra forskare i biomekanik startade sedan företaget MIPS år 2001. Målet var att utveckla en ny hjälmdesign för konsumentmarknaden med betydligt bättre skydd för hjärnan än gamla modeller. Detta skulle ske genom att passa in ett glidskick inuti hjälmen som tar upp den skadliga friktionen som uppkommer vid sidokollision utan att ändra de energiabsorberande egenskaperna vid raka islag.

Konstruktion av första versionen

Svensk Konstruktionstjänst var med och konstruerade den första versionen av hjälmen med MIPS-teknologin integrerad, där skalet avskildes från fodret med glidskiktet. I projektet ingick materialval, formsprutning, upphängning av skiktet och produktionssättning.

Idag finns MIPS-teknologin i över 190 hjälmmodeller och säljs över hela världen.

”Det var en utmaning att formspruta något så tunt och stort samt att upphängningen skulle röra sig i förhållande till hjälmen på ett visst sätt. Vi fick prova många versioner innan det fungerade.”

Mats Eriksson, Konstruktör