Vi på Svekon har hjälpt iZafe att utveckla Dosell – en automatisk läkemedelsdispenser/robot för dosförpackade läkemedel. Dosell skapar en trygghet för vårdtagare att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Svekon har varit med under hela utvecklingsprocessen, vilket har inneburit arbete med projektledning, maskinkonstruktion, testning, regulatorisk dokumentation (MDD Klass I), elektronikutveckling, embed-programmering, applikationsprogrammering, kamerautveckling, framtagande av bildbehandlingsalgoritm och industridesign.

”Tillsammans med Svekon har vi haft möjligheten att analysera behovet hos slutkonsumenten och utveckla produkten utifrån det tillsammans. Resultatet har blivit en produkt som är extremt enkel att använda och förstå – även om tekniken bakom är betydligt mer avancerad.”

Anders Segerström, iZafe

Om Dosell

I Sverige och världen finns ett stort samhällsproblem med felmedicinering. Orsakerna till detta är självklart flera, men en del av det kan härledas till den mänskliga faktorn. Främst hos äldre kan den manuella hanteringen av läkemedel medföra problem – man kanske glömmer bort att ta sin medicin, undviker att göra det – eller får fel dos vid fel tidpunkt. Detta kan leda till både övermedicinering och läkemedelsförgiftning, vilket medför enorma risker.

Med Dosell får vårdtagaren automatiskt ut dospåsar med tabletter vid ordinerad tidpunkt. På så vis säkerställer Dosell att patienten får rätt medicin vid rätt tillfälle – och kan även larma vårdpersonal om medicineringen skulle utebli. Det minskar således risken för överdosering, felmedicinering eller utebliven medicinering. Och ger mer tid för vårdgivare att lägga på annat.