Saab är Sveriges största företag inom försvarsindustrin. Bland annat utvecklar och levererar företaget ledningssystem, stridsflygplan och radarsystem. Åt Saab har Svekon utvecklat och levererat kommunikationsutrustning med tillhörande fordonsfästen, integreringsbara i den nya granatkastarbandvagnen Mjölner (GrkPbv 90).

Saab kom till Svekon med ett nyutvecklat eldledningssystem för den nya granatkastarbandvagnen, till vilket ett modem med sändare och mottagare behövde utvecklas. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi under drygt ett års tid därför arbetat med mekanikkonstruktion, elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, industridesign, produktion och testning för att kunna leverera en stabil lösning anpassad för extremt tuffa förhållanden.

Resultatet är ett modem och en dockningsstation, där modemet kopplas in i en laptop som sedan kommunicerar med dockningsstationen som monteras inuti bandvagnen.

Olika kommunikationssystem

Det har även tidigare funnits system för den här typen av kommunikation. Med Saab:s nyutvecklade eldledningssystem blir processen smidigare – men för att säkerställa kommunikationen med såväl föregående som nya system behövde det nya modemet ha en bredare funktionalitet. Det har inneburit en mer komplex produkt där, enkelt beskrivet, flera olika system ska kunna kopplas in i samma låda.

Utstå tuffa förhållanden

I och med att förhållandena hos slutanvändaren är såpass tuffa har en viktig del i arbetet varit att säkerställa kommunikationsutrustningens tolerans mot störningar utifrån. Den är därför noggrant utvecklad och testad för att kunna utstå yttre påfrestningar, vilket har gett en ruggad slutprodukt.