UHT tog hjälp av Svekon för att utveckla en ny granuleringsanläggning för råjärn. Innovativa och hållbara lösningar för järn-, stål-, rostfritt och järnlegeringsindustrin är fokusområden för UHT. De utvecklar och levererar sina lösningar av avancerade metallurgiska processer och utrusning till hela världen.

”Vi har varit väldigt nöjda med insatsen från Svekon och den kompetensförstärkning vi fick. Konsulterna blev snabbt en integrerad del i den grupp som jobbade med projektet.”

Christoffer Lundström, vice VD och projektansvarig på UHT.

De två huvudsakliga produktområdena är metallgranulation, d.v.s. en process för att omvandla flytande metall till lätthanterliga pellets, och konverterraffinering där utrustning, metallurgiskt specialistkunskap och kontrollsystem för processerna erbjuds.

Företaget är lokaliserat I Stockholm, Uddeholm och Hagfors. Hagfors och Uddeholm har förknippats med produktion av kvalitetsstål sedan 1600-talet då det första järnbruket etablerades i området.

När UHT skulle utveckla en ny granuleringsanläggning avsedd för råjärn, tog de hjälp av Svekon. Tillsammans med UHTs utvecklingsavdelning arbetade Martynas Alijosius från Svekon med att konstruera världens hittills största granuleringsanläggning, med en designad produktionskapacitet på 360 ton i timmen. Under projektets gång förstärktes projektteamet med ytterligare ingenjörer från Svekon; Jenny Norrby och Tony Haraldsson.

Utvecklingsarbetet fortlöpte i rask takt utan större hinder. Uppgifter var allt från att ta fram en sammanställning för att få en överblick över anläggningens storlek och placering och vilka standarskomponenter som kunde användas till dimensioneringen av ritningar  och framtagande av tillverkningsunderlag för granuleringstank och stativ. Fundamentsritning för byggnation och montering av anläggningen i Indien ingick också bland uppgifterna.

Bilden på anläggningen tillhör UHT och publiceras med deras tillstånd.