NY INREDNING TILL SJUKTRANSPORT I AFGHANISTAN

Svekon fick uppdraget att vara med och ta fram en bättre lösning för delar i inredningen för befintliga ambulansfordon. Problemet med den tidigare lösningen för sjuktransport var bland annat att bårställningen var för högt placerad inne i vagnen. Personalen ville ha en lägre ställning och bättre utrustning för att kunna arbeta effektivare. Målet var att båren skulle fungera fullt ut med olika bårtyper, Allfa, Nato och en intensivvårdsenhetet LSTAT. För det behövdes en rad anpassningar och bland annat framdragen strömförsörjning. Fordonen skulle användas bland annat i Afghanistan och behövde anpassas på en rad områden med t.ex blåljus för att kunna arbeta som utryckningsfordon.

-Vi tog fram nya fästen för utrustning, strömförsörjningslåda, nya fästen för båren, flera uttag för ström, blinkande blåljussats, sirén och en rad andra lösningar, berättar Sandra Lundin från Svekon.

Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med ett finskt företag och teamet arbetade även nära sjukvårdspersonal med fälterfarenhet.

-Det var värdefullt att ha med sjukvårdspersonal som fick lämna sina synpunkter på olika lösningar. De bidrog med massor av praktiska erfarenheter hur vi bäst kunde lösa deras behov och underlätta deras arbetsuppgifter som ibland måste utföras i extrema situationer.

Projektet omfattade förutom inredning till sjuktransport bland annat dokumentation av samtliga lösningar, teknisk order, montageanvisningar, reparationshandbok, systemsäkerhet, lastlossningsintyg och CE-märkning.