Mendi är ett pannband som med hjälp av avancerad sensorteknik registrerar hjärnaktivitet och låter användaren se och kontrollera den. Mendis historia började för fem år sedan, när de genomförde tester med neurofeedback på en klinik. De positiva effekterna det hade på användarna var så imponerande att Mendi beslutade att tillgängliggöra produkten för alla. De kom därför till oss med en prototyp, och gav oss uppdraget att ta fram en produkt för att nå ut till varje hem.

DESIGN FÖR TILLVERKNING OCH MONTERING

Att optimera produkten har tagit ungefär ett år. Under projektet har vi arbetat utifrån metoden DFMA – Design for Manufacturing and Assembly – för att minska ledtiden till marknad och skapa en kostnadseffektiv produkt genom enkel tillverkning och montering. Från Svekon satte vi ihop ett team med ett flertal specialistkompetenser – industridesign, formbunden mekanikkonstruktion, sömnad, inköp och projektledning – för att leverera detta, likväl som kraven på användbarhet och funktionalitet.

Det har varit ett tätt samarbete internt, men också med kunden som varit fysiskt närvarande en dag i veckan på vårt huvudkontor i Solna och därmed blivit en del av utvecklingsteamet. Detta har effektiviserat processen genom korta beslutsvägar. Därtill uppskattar vi verkligen att genomföra projekt tillsammans med våra kunder snarare än för dem – vilket vi har fått göra med Mendi.

Svekon är flexibla och tillmötesgående både i process och expertis. Under projektets gång hade vi en väldigt nära dialog och kunde fatta snabba beslut och öka/minska resurser vid ändrade behov.

Rickard Eklöf, Grundare, Mendi

EN FÖRLÅTANDE KONSTRUKTION MED HÖG TOLERANSNIVÅ

Det bekväma Mendi-pannbandet är försett med sensorer som mäter blodflöde och neural aktivitet längst fram vid hjärnbarken. Mekaniken omfattar små och känsliga detaljer vilket har varit en utmaning under optimeringen. Den inbäddade elektroniken behöver skyddas samtidigt som den måste fungera, vilket ställde krav på hög toleransnivå. Vi behövde också bibehålla en förlåtande konstruktion för att pannbandet skulle kunna passa alla, oavsett storlek på pannan.

EN FRAMGÅNGSSAGA

Under 2020 startade Mendi en Kickstarter-kampanj som inom de första veckorna blev en av de mest finansierade Kickstarter-projektet i svensk historia. Detta tyder på att neurofeedback är en populär metod för att främja människors prestationsförmåga och hälsa. Forskning visar att det kan hjälpa människor med allt från posttraumatiskt stressyndrom till adhd och sömnsvårigheter, men även förbättra fokus och minne.