Svekon tog tillsammans med Twistshake på kort tid fram en ny, moduluppbyggd, kombinerad nappflaska och pulverförvaring. Förutsättningarna var goda: En bra idé, ett gott samarbete samt kreativa och lösningsinriktade projektdeltagare.

ALLT-I-ETT-PRODUKT MED MILJÖTÄNK

Twistshake kom till Svekon i början av 2014 med funktions- och designidéer samt skisser för att ta fram en produkt som förenklar livet för småbarnsföräldrar. Grundtanken var att de enkelt ska kunna ha med sig allt för en flaskmåltid, pulver och vätska, i en och samma produkt. En utförlig kravlista togs fram. Funktionella krav som ställdes var att flaskorna ska vara lätta att hantera och rengöra, möjliggöra ett jämt flöde av vätskan och minimera klumpbildande samt att flaskorna ska kunna hålla värmen bra. Andra viktiga aspekter var säkra materialval och ett miljötänk. Konstruktionen är moduluppbyggd, så vartefter barnet växer och behovet förändras, kan kompletterande delar köpas till istället för att kassera den första flaska och köpa ny.

”När vi skulle ta fram vår produktserie sökte vi en utvecklingspartner med flexibla och engagerade medarbetare som snabbt blir del av teamet för att nå målet. Det fann vi hos Svekon.”

Camillo Eriksson, Utvecklingsansvarig Twistshake

INGA KOMPROMISSER

Arbetet med att få in alla funktioner utan att kompromissa med designen var en iterativ process. Vätskan silas genom ett nät som löser upp eventuella klumpar och det tog många prototypvändor för att hitta rätt nätkonstruktion, sk. mesh för shakerfunktionen. Det krävdes även flera iterationer för att hitta en kostnadseffektiv tillverkningsprocess som uppfyller alla funktions- och designkrav.

”Det är alltid roligt att jobba med entreprenörer som vågar satsa på en bra idé och driver projektet fram till en produkt som når marknaden. Twistshake arbetade efter devisen ”Inga kompromisser”, och utvecklingen fokuserades på att ta fram den absolut bästa produkten.”

Jesper Blom, Konstruktör, Svekon

REKORDSNABB LANSERING

Lanseringen skedde under tidig vår 2015 och från färdig produkt till att flaskorna kom ut i ett 60-tal butiker i Sverige, dröjde det endast några månader. Twistshake planerar nu lansering utomlands.

”Ett samarbete med Svekon har många fördelar. De har bred kunskap inom produktutveckling och är ett bra bollplank när oförutsägbara situationer dyker upp. De har också en genomarbetad struktur och ordningsföljd för produktutveckling och kan plocka upp projekt oberoende av vilken fas det befinner sig i och ha planen för nästa steg redo.”

Camillo Eriksson, Utvecklingsansvarig, Twistshake