När GRSP ska användas på vapenstation finns ett behov av att kunna avfyra vapnet manuellt som ett reservförfarande samt hantering vid ladda/patron ur. Därför behövde avtryckaren återmonteras på vapnet. Vapnet behöver även här sitta fast monterat med säkringen satt på osäkrad. Åter igen uppkommer då risken för att man oavsiktligt kan avfyra vapnet via avtryckaren.

UPPDRAGET

Svekon fick i uppdrag att ta fram en Avtryckarspärr som säkerställer att man kan ha ett osäkrat vapen monterat i rekyldämpare eller vapenstation med avtryckaren monterad utan att det finns risk för en oavsiktlig avfyrning. Uppdraget bestod i att ta fram ett antal lösningsförslag som utvärderades tillsammans med FMV. En förutsättning var att ingen som helst åverkan på själva vapnet får ske samt att avtryckarspärren ska vara oförlorbar.

GENOMFÖRANDET

Ett tiotal olika koncept togs fram med hjälp av Svekons 3D-skrivare och utav dessa valdes ett alternativ som huvudspår. Efter slutkonstruktion tillverkade Svekon fyra olika prototyper i två olika material för test och utvärdering. Försvarsmakten valde efter utprovningen ett av dessa utföranden vilket blev den slutgiltiga produkten. Svekon har levererat avtryckarspärrar till Försvarsmaktens hela bestånd av GRSP inklusive teknisk dokumentation såsom instruktionsbok, reservdelskatalog samt även levererat en systemsäkerhetsanalys.