NDE Offshore AB har sedan starten 1995 vuxit till ett internationellt erkänt dykbolag, som huvudsakligen riktar in sig mot att leverera säkra lösningar för energiindustrin.
NDE inspekterar, servar och reparerar alla konstruktioner som är belagda under vattnet ner till 300 meters djup. Konsekvenserna vid eventuella olyckor är förödande, vilket medför en stor tyngd på certifieringar, tester, rutiner och dokumentation. Ett antal standarder måste följas, exempelvis ISO9001, ISO14001 och OHSAS 18001, ett internationellt system för att säkra kvalitet, arbetshälsa och säkerhet.

STOR EFTERFRÅGAN

Vindenergin har ökat explosionsartat de senaste åren och nordkusten längs med Tyskland täcks numera av vindkraftverk. För att klara efterfrågan tar NDE hjälp av Svekon för att producera projektanpassad utrustning, ofta robusta svetsade stål/aluminiumkonstruktioner. I arbetet ingår förutom att ta fram montering- och svetsritningar, hållfasthetsberäkningar samt projektledning med framtagning av certifierande dokumentation för offshore-industrin.

-NDE är ett litet företag med extrema arbetstoppar, säger NDE:s personalansvariga Frida Lindström. Vi har samarbetat med Svekon en längre tid och tryggheten av vetskapen att vi kan ta in extra resurser med kort varsel gör att vi kan växa som företag. Hampus, som varit mest hos oss, ser vi som en viktig medarbetare.

Svekons Hampus Krantz har ett spännande uppdrag med att projektleda mångmiljonprojekt utomlands åt ett av Sveriges mest dynamiska företag.
– Det här uppdraget har många intressanta aspekter. Det är en utmaning att bemästra alla områden från marknadsföring och offerering till konstruktion och projektledning, säger han.