En ny systemlösning för amfibieförbanden

Svekon är en viktig del i det partnersamarbete som har ett ramavtal för Realisering av Integrationsobjekt mot FMV, i syfte att stödja och utveckla Försvarsmaktens sambands- och ledningsförmåga. Uppdragen har bestått av fler olika projekt och bakgrunden till samarbetet var införandet av en ny uppdaterad systemlösning för amfibieförbanden.

Det nya ledningssambandssystemet består av ett 50-tal olika delsystem som integreras på fem olika båttyper. Svekons åtaganden inom ramavtalet omfattar konstruktion, ILS och systemsäkerhet för helhetslösningen.

Integration av utrustningar i trånga utrymmen

Som ofta inom Försvarsmakten rör det sig om integration av utrustningar i trånga utrymmen, där allt ska fungera även under tuffa fysiska förhållanden. För att lösa detta har vi jobbat nära partners, FMV och Försvarsmakten. Arbetet har bland annat omfattat leveranser av tillverkningsunderlag för både mekanik och kablage, systemsäkerhet, systemscheman och dokumentation.

Detta har resulterat i en robust helhetslösning där alla olika delsystem förts samman till ett komplett system.

”Vid val av samarbetspartner till ramavtalet var valet enkelt. Svekon som vi arbetat med tidigare hade alla de kompetenser som vi efterfrågade i en partner inom konstruktion, ILS och Systemsäkerhet. Samarbetet med Svekon har för oss varit både givande och utvecklande. I och med vårt gemensamma åtagande mot FMV levererar vi det Försvarsmakten eftersöker.”

Mathias Sigvardsson, Grundare och CTO, Defcon Solutions AB