Marknaden för säkerhetsbrytare har i stort sett varit oförändrad de senaste 20 åren. Med en vision om hur produkten skulle kunna förbättras vände sig Norwesco därför till Svekon. Tillsammans har vi tagit fram marknadens första säkerhetsbrytare med snabbanslutning – en superflexibel säkerhetsbrytare som går att installeras med vilken kabel som helst, i vilken miljö som helst.

FÖRENKLAD INSTALLATION

Traditionellt sett behöver elkablar manuellt skruvas fast i en säkerhetsbrytare för att säkra dess position. Med den nya snabbanslutningen behövs inte det. Istället kan installatören installera säkerhetsbrytaren både enklare och snabbare.

STOR FLEXIBILITET

För att göra säkerhetsbrytaren så flexibel som möjligt har vi utvecklat en snabbanslutning som på ett säkert sätt kan hantera ett brett spann kablar – från de grövre 6 mm2 ner till de tunnaste 0,75 mm2 . En säkerhetsbrytare har behov av olika konfigurationer beroende på installation, vilket vi har tillgodosett genom att bygga produkten via anpassningsbara moduler. Med den lösningen kan de olika säkerhetsbrytarna flexibelt monteras på ett effektivt och säkert sätt.

Säkerhetsbrytare

TÄTT SAMARBETE MED INSTALLATÖRER

För att skapa en så användarvänlig produkt som möjligt har vi inte bara nyttjat våra egna kompetenser i form av mekanikkonstruktion, industridesign och projektledning –vi tillsammans med Norwesco har också arbetat tätt tillsammans med slutanvändaren, i detta fall installatören som använder produkten i sin vardag. Gemensamt tog vi fram en kravspecifikation utifrån slutanvändarens användarscenarion såsom montering, kabelinstallation, våta miljöer, service och återvinning. På så vis har vi sedan designat produkten som slutligen verifierats och satts i serietillverkning.