Med en global närvaro, 18 dotterbolag och ca 3 000 anställda över hela världen har KaVo varit ledande inom dentalteknik de senaste hundra åren. KaVo grundas redan 1909 i Berlin-Steglitz och har sedan dess utvecklat, tillverkat och sålt dentalprodukter av högsta kvalitet och satt nya standarder på marknaden.

Behov av flyttbar tandläkarstol

Ett par av deras produkter, tandläkarstolarna E50 Life standardstil samt Compact chair behövde en smidig hjullösning för att KaVo skulle kunna svara på vissa upphandlingar. Kravet var att en tandläkarstol måste kunna rullas undan vid tillfällen då patienten inte kan lämna stolen p.g.a nedsövning, men av någon anledning måste förflyttas ut ur rummet. Vid särskilda tillfällen kan också stolen behöva flyttas för att ge plats åt en patientsäng.

Lösningen

Lösningen för en flyttbar tandläkarstol skulle vara robust, enkel att montera och hantera på befintliga stolar. Den skulle dessutom vara kostnadseffektiv och kompakt för att inte skjuta ut för mycket och potentiellt skada personalens anklar då de jobbar med en patient.

Stefan Mejerwall som var med och konstruerade lösningen förklarar:
– Vi placerade svängbara hjul i plattans hörn vilka trycks ner mot golvet och således lyfter upp stolen med hjälp av en fotpedal. När stolen är upplyft på hjulen kan den lätt förflyttas i alla riktningar av en person.

En del av projektet var att gå från handtillverkade förserieenheter till att sjösätta en produktion så att KaVo får hjullösningen levererad i förpackning direkt från tillverkaren. Projektet levererades inom det tids- och budgetramar som satts upp.

Stort intresse

Christer Burtus som är Service Manager på KaVo och ansvarar för projektet, är nöjd med resultatet.

– Utifrån den kundfeedback vi fått har utrustningen blivit väl mottagen, säger Christer. Intresset är stort och slutprodukten stämmer väl överens med förväntningarna.

”Vi har ett givande samarbete och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Svekon gällande anpassningar av våra produkter som utvecklats i Tyskland och med nya projekt.”

Christer Burtus, Service Manager, KaVo.