Försvarets materielverk, förkortat FMV, är en del av det svenska totalförsvaret. Deras uppgift är att leverera tjänster och materiel till Försvarsmakten. Svekon har för FMVs räkning tagit fram en mobil operatörsplats för det svenska luftvärnet, Eldenhet 98.

ANPASSNING FRÅN ”AIR-TO-AIR” TILL ”GROUND-BASED-AIR”

Bakgrunden till projektet är försvarets införande av ”air-to-air”-roboten IRIS-T, där den anpassats till en ”ground-based-air-defence”-robot. Det innebär att roboten istället för att avfyras från ett flygplan såsom JAS 39 Gripen nu även kan avfyras och kontrolleras från marken. Detta skapar ett korträckviddigt luftförsvar, anpassat för exempelvis skydd av flygbaser eller andra strategiskt viktiga mål.

INTEGRATION AV SYSTEM MED FOKUS PÅ MOBILITET

Den mobila operatörsplatsen som Svekon tagit fram sammanför ett 30-tal delsystem till ett sammanbyggt system, samtidigt som fokus under utvecklingen legat på mobiliteten. En av flera saker vi på Svekon gjort är att utveckla en funktion där operatörens skärmar fälls ut ur en stativlåda, snarare än att leverera dem i separata lådor för att monteras i fält. Med den här typen av integrerade lösningar kunde vi i slutändan leverera en mobil, flexibel och enkelt utformad operatörsplats åt FMV och Försvarsmakten.

”Samarbetet med FMV, SAAB och Diehl Defence, avseende utvecklingen och leveransen av mobil operatörsplats till Eldenhet 98, var väldigt givande och intressant. Svekons personal har fått använda sina mångåriga kunskaper inom konstruktion, systemarbete och ILS för att kunna utveckla den bästa möjliga lösningen. Förmågan att kunna kombinera våra kompetenser inom de olika områdena var framgångsfaktorn i leveransen. I och med vårt helhetsåtagande mot FMV skedde en komplett leverans av materiel inklusive ILS och Systemsäkerhet. Vi är stolta över att vara en del i utvecklingen av det moderna svenska luftvärnet.”

Johan Lantz, VD, Svekon