RCO Security är ett svenskt företag, som startade 1976. Idag är de 50-talet anställda och marknadsledande inom produkter och system för elektronisk och nyckelfri låsning. De levererar produkter som kodlås, elektromekaniska lås och passagesystem. Andra produktområden är bland annat integrerade larmsystem och porttelefoner.

Då RCO skulle ta fram en ny elmotorstyrd låscylinder, fick Svekon uppdraget att genom en förstudie utarbeta ett förslag till teknisk lösning. Uppdraget förlängdes och utvecklades vidare till en ny produktfamilj med läsare för kabelfri installation, kallad NoKey.

Uppdraget kom att innehålla allt från studier till uppstart av produktion. Under arbetet togs flertalet prototyper fram, bl.a. friformsframställda prototyper med hjälp av SLS- och SLA-teknik. Även produktionshjälpmedel togs fram.

TILLVERKNING OCH TESTNING

För att framställa NoKey används flera olika tillverkningsmetoder som zinkgjutning, formsprutning, sintring, NC-bearbetning, pressgjutning och MIM. Kostnadsoptimering och produktionsanpassning av produkten var en viktig del av projektet.

Förutom att ta fram konstruktions- och tillverkningsunderlag, inklusive dimensionsberäkningar, har Svekon även tagit fram installationsmanualer till samtliga version samt testriggar, där programmering av testprogram (Labview), pneumatik, elektronik m.m. ingick. Validering och verifiering utfördes sedan i dessa testriggar.

Allt detta ledde fram till den kostnadseffektiva och högkvalitativa produkt som lanserats under 2014, läsarserien NoKey offline. Produktserien presenterades på Säkerhetsmässan i Älvsjö i oktober och fick ett mycket positivt mottagande.

”Den jag vill framhålla som oerhört viktig och framför allt duktig, engagerad och idérik i detta sammanhang är ingenjören på Svekon, som jag jobbat väldigt tajt med under hela projektet. Hans engagemang och lojalitet samt fantastiska noggrannhet har gjort att dessa produkter kommer att bli väl mottagna av marknaden.”

Lars-Åke Mattson, VD, RCO

”Det har varit en rolig resa att från idé ta fram en färdig produkt som kunden verkligen satsar på. Vad som började med en cylindrisk låsenhet, växte till en hel låsserie. Utvecklingen har inneburit stora tekniska utmaningar, särskilt produktionstekniskt, för att hålla nere kostnaderna, men dessa har vi löst. Kunden är bra att jobba med och jag uppskattar deras korta beslutsvägar.”

Gunnar Färner, Konstruktör, Svekon