I ett långsiktigt projekt tillsammans med innovatören och investeraren Michaela Bretow, har Svekon hittat lösningen till evighetsmaskinens gåta. Projektet har pågått under nästan 30 år och nu har vi, mot alla odds, hittat lösningen och utvecklat maskinen Kretsloppet.

En omöjlig konstruktion

Själva definitionen av en evighetsmaskin eller perpetuum mobile (latin ”ständigt rörlig”) är en maskin, som går i all evighet utan tillförsel av energi utifrån. I över tusen år har uppfinnare suttit vid ritborden i hopp om att kunna konstruera en maskin som kan driva sig själv. Bland annat Archimedes och Leonardo da Vinci ligger bakom kända försök. Men de har inte lyckats befria vare sig vatten, vind eller magnetism från fysikens lagar. Alla har gett upp och kommit till samma slutsats: Evighetsmaskinen är en omöjlighet, men nu har alltså Svekon tillsammans med Bretow löst denna omöjliga utmaning.

– Enkelt beskrivet har vi delat upp ett hjul i två fraktioner, den exakta utformningen av dessa två delade hjul är hemlig och patenterad. Det är dessa två fraktioner av ett hjul som är nyckeln till energiekvationen,  Michaela Bretow, Innovatör

Nyckeln – ett återuppfunnet hjul

Nyckeln till att kunna skapa en evighetsmaskin och därmed för första gången i människans historia, bryta mot termodynamikens första huvudsats är ett återuppfunnet hjul.

– Enkelt beskrivet har vi delat upp ett hjul i två fraktioner, den exakta utformningen av dessa två delade hjul är hemlig och patenterad. Det är dessa två fraktioner av ett hjul som är nyckeln till energiekvationen, berättar Michaela Bretow.

Så har vi löst energiekvationen

Maskinen ”Kretsloppet” drivs, av flertalet delsystem där lägesenergi (Ep) hos vatten (H2o), i flytande form, utnyttjas och som driver på två patenterade vattenhjul. Dessa vattenhjul som innehar en nästintill friktionsfri lagring genererar ström via en generator som driver ett värme- och kylelement. Efter att den utnyttjade lägesenergin hos vattnet är förbrukad leds den in i en optimerad kanal som sedan värms upp och delvis förångas av det tidigare beskrivna värmeelementet. Det förångade vattnet driver på vatten i flytande form som utnyttjar kapillärkraften vilket får vattnet att stiga samtidigt som det kyls av kylspiralen tillräckligt för att den ska anta flytande form igen när den har återfått sin lägesenergi i den övre slutna tanken, även kallad ”molnet”.

När vattenmolekylerna har kondenserat till vätskeform igen så är dessa åter redo att påbörja sin evighetsresa i det slutna kretsloppet. Flertalet delsystem har givetvis energiförluster (även om de är minimala) som t.ex. friktion men denna energiförlust kompenseras av kapillärkraften, gravitation och de patenterade vattenhjulen.

Maskinen drivs av samma outtömliga energi som både Michaela och Svekon har för att ta sig an framtidens utmaningar och utveckla morgondagens produkter. Produkter som säkerligen kommer att gå hit och gå dit, de kommer kanske till och med gå runt en liten bit. De kommer att starta på ett kick. Som sig bör för en makalös manick.